Brede School Snijdelwijk

De Brede School Snijdelwijk.

Sinds november 2013 zitten we in de Brede School Snijdelwijk in Boskoop. We hebben hier een nog fijnere en veiligere werksfeer voor de kinderen gecreëerd. De openheid van het gebouw laat zien dat wij alle kinderen in beeld hebben en wij open staan voor elkaar en anderen. Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs en de sfeer op onze school aantrekkelijk zijn en buigen ons steeds weer over de vraag hoe wij ons aanbod kunnen verbeteren om het voor onze kinderen, de ouders, maar ook voor de groepsleid(st)ers nog betekenisvoller te maken.

In het kernteam Brede school wordt eens per zes weken vergaderd, zoeken naar mogelijkheden om elkaar te vinden/verstevigen. Er wordt gezocht naar minimaal één keer per jaar een gezamenlijke activiteit.

Agenda