Een pedagogische school

image

Pedagogische kwaliteit

De belangrijkste opdracht van de school is de vorming van kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige mensen. De pedagogische kwaliteit van de school staat daarom voorop.

Modern leren

De school brengt de nieuwste inzichten over leren en onderwijzen in de praktijk. De eisen en mogelijkheden van de hedendaagse samenleving zijn richtinggevend voor de onderwijskundige en didactische keuzes van de school.

Een gemeenschap

De school vormt een gemeenschap van kinderen, groepsleiders en ouders. In alle verscheidenheid tussen mensen vormt zij een eenheid, die gekenmerkt wordt door
betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Kritische zin

De school staat kritisch in de samenleving en wil ook bij kinderen een kritische zin ontwikkelen. Vanuit die instelling houdt de school zich uitdrukkelijk bezig met zingeving.