ICT/Webredactie

Binnen de school zijn Bo Nieuwesteeg en Erwin de Vos het aanspreekpunt voor ICT-gerelateerde zaken.

Ook fungeert hij als aanspreekpunt voor de webredactie. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de pagina’s over hun eigen stamgroep.