Een Jenaplanschool

In het Jenaplanonderwijs staan relaties centraal:

1. De relatie van het kind met zichzelf

2. De relatie van het kind met de ander en het andere

3. De relatie van het kind met de wereld

Twee belangrijke, zichtbare gevolgen hiervan in ons onderwijs zijn het werken in stamgroepen en het hanteren van een ritmisch weekplan.

 Stamgroepen

Opvallend in een Jenaplanschool is het ontbreken van jaarklassen. We werken met stamgroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. In de kleuterbouw de vier- tot zes jarigen, in de onderbouw de zes tot acht jarigen, in de middenbouw de acht tot tien jarigen en in de bovenbouw de tien tot twaalf jarigen. Een stamgroep is een natuurlijke manier van groeperen. Dat lijkt op een gezin of speelgroep op straat, waarbij ook oudere kinderen met jongere kinderen spelen. Elk jaar vindt er binnen de stamgroep doorstroming plaats. Eerst ben je de jongste en dan de oudste.

Ritmisch weekplan

Op de Zevensprong werken we met een Ritmisch Weekplan. De vier basisactiviteiten, gesprek, werk, spel en viering, wisselen elkaar zo goed mogelijk af gedurende de dag en de week. We streven daarbij naar een evenwichtige verdeling van inspannende
en ontspannende activiteiten. Door een bewuste indeling van de tijd ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Voor meer informatie over ons Jenaplanonderwijs, zie de schoolgids of www.jenaplan.nl