Kinderraad

Op De Zevensprong hebben wij een Kinderraad, omdat we de kinderen graag nog meer bij de gang van zaken op de school willen betrekken. Door actieve participatie gaan de kinderen zich meer verbonden voelen met de school. We stimuleren de kinderen om hun talenten te ontwikkelen en om verantwoordelijkheid te dragen. Kinderen kunnen met opmerkingen en ideeën komen die waardevol kunnen zijn voor de school omdat kinderen anders kijken. Daarnaast is het ons doel om de kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de democratische beginselen en actief burgerschap te bevorderen. Ook de Jenaplan essenties zijn zeer duidelijk zichtbaar in de kinderraad maar met name: zorgen voor, communiceren en respecteren. Belangrijk is dat we de kinderen laten merken dat zij gehoord worden en dat hun mening en visie meetelt.  

 

Uit elke stamgroep komen twee afgevaardigden die zitting nemen in de kinderraad. Zij worden door hun groepsgenoten gekozen aan het begin van het schooljaar. De bijeenkomsten van de kinderraad duren maximaal een uur en vinden onder schooltijd plaats. De directie is aanwezig bij het overleg. Van elke bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt, deze verslagen komen in elke stamgroep in de groepsmap. Tijdens de vergadering in de stamgroep kan dan kort vertelt worden waar over gesproken is tijdens de kinderraad. De kinderraad heeft een eigen brievenbus op school waarin kinderen ideeën en problemen aan de orde kunnen stellen.

Agenda