De kinderraad

Naast een regeling voor de inspraak van ouders kent de school sinds 2009 ook een inspraakorgaan voor kinderen, n.l. de kinderraad.

De kinderraad wordt samengesteld uit alle groepen die per jaar twee kinderen mogen afvaardigen. De raad heeft ongeveer één keer in de zes weken overleg met de directie van de school. Tijdens dit overleg kunnen allerlei zaken aan de orde komen: ideeën uit de kinderraad voor vieringen, vragen van kinderen over zaken die op school spelen en ook vragen uit het team, de overblijfouders of uit de oudervereniging.

Je moet minimaal één jaar en je kunt maximaal acht jaar zitting hebben in de kinderraad. Elk jaar wordt er opnieuw gevraagd wie in de raad wil en wordt er door de raad een voorzitter gekozen.

In alle groepen staat een kinderraadmap en na elke vergadering wordt er een klein verslagje gemaakt dat in de groepen besproken wordt.