Pitgroep maakt skyrail

image

Pitgroepers Youri en Pieter hebben in de zaal aan de hele school hun skyrail gepresenteerd. Na veel gepuzzel en overleg, na zelfs contact te hebben gehad met de fabrikant over kapotte onderdelen, konden ze de eerste kogel in de lift leggen. De eerste keer vloog die nog uit de bocht, maar de tweede keer kon de kogel het hele rondje afmaken. Het resultaat: applaus van de hele school!

Meerbegaafden

image

Op de Zevensprong werkt een groep meerbegaafde kinderen een aantal keer in de week met de Pittige Plus Torens. Deze bevatten zeer uiteenlopende uitdagende projecten die ze alleen of in samenwerking met anderen uitvoeren. Het geheel wordt door een gespecialiseerd teamlid gecoördineerd, de stamgroepleider begeleidt de kinderen in het dagelijks werken met het project.

Twee kinderen geven een indruk van het werken in de pitgroep: Bálint met onderstaande tekst, en Pieter met bijgevoegde foto.

 

Pittige Plus Torens op de Zevensprong

Op onze school zijn kinderen die begaafd zijn.
Sommige daarvan kunnen goed zelfstandig werken.
Daarom heeft de Zevensprong Pittige Plus Torens.
In Pittige Plus zijn er projecten verzameld in een kast die je als pittige plusser kan doen.
Vrijwel alle projecten kun je alleen of samen doen.

 

Info over de projecten

Op alle projecten staat een aantal rode, gele of groene pepers.
Het aantal rode of groene pepers geeft de moeilijkheid aan.
Bijvoorbeeld:

Een groene peper     = zeer makkelijk
Twee groene pepers = vrij makkelijk
Drie groene pepers   = normaal
Een rode peper       = vrij moeilijk enzovoorts

 

Begin van een project

Voor dat je aan een project begint moet je een aftrapformulier invullen. Je moet bijvoorbeeld wanneer je klaar denkt te zijn, wat voor project je gaat maken en wie je begeleidende leerkracht is.
 

Werkwijze

In het instructieboekje van ieder project staat alles over het onderwerp van het project, en ook alles wat je nodig hebt om de opdracht(en) uit te voeren.
In het instructieboekje staat duidelijk wat je allemaal moet doen.

 

Einde van een project

Als je een project hebt afgerond moet je een evaluatieformulier invullen. Op een evaluatieformulier moet je invullen hoe je vindt dat het project gegaan is, wat de einddatum van je project is en wat je de volgende keer zou verbeteren.