Pedagogisch Tact

Op de Zevensprong werken we vanuit pedagogisch tact.

Pedagogisch tact (PT) wil zeggen ‘dat we het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van het kind’. Hier ligt een hoogontwikkelde kwaliteit van relatie of verbondenheid – in dit geval een pedagogische relatie tussen groepsleider en kind aan ten grondslag. Deze is niet alleen van belang voor de weg naar volwassenheid, maar net zo goed voor het onderwijsresultaat van het kind. PT of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit voor wat een kind bezighoudt of voor wat deze nodig heeft, en vertrouwen in zijn wil om te groeien. Dit wordt door kinderen begrepen. Zo ontstaat wederkerigheid en – vanuit deze relatie – gedeelde verantwoordelijkheid.

Groepsleider en kind(eren) als werkeenheid met de groepsleider als eindverantwoordelijke en gezagsdrager. Waarbij wij op de Zevensprong de ouders als pedagogische partner in de pedagogische driehoek willen betrekken om zo gezamenlijk op te gaan voor het welbevinden en betrokkenheid van het kind.

Agenda