De bovenbouw

De eerste dag zijn we goed begonnen, eerst vertellen wat we allemaal beleefd hebben in de vakantie en elkaar weer opnieuw leren kennen. We hebben het in de stamgroep gehad over wat voor groep we willen zijn en wat we daarvoor nodig hebben van elkaar en van de stamgroepleiders. Het was fijn om iedereen weer te zien en we hebben de dag afgesloten op de trap met muziek. We hebben met de hele bovenbouw liedjes gezongen!

Agenda