Skip to main content

Groepen

Onderbouw

In de onderbouw zitten kinderen uit groep 0, 1 en 2. Dat is handig, want de oudere kunnen de jongere kinderen helpen. Samen heten wij je welkom bij ons in de groep.

We beginnen elke ochtend in de kring. Meestal gaan we daarna spelen en werken. De ene keer werk je in de kleine kring bij je groepsleider en de andere keer kies je zelf een activiteit. Rond half 11 eten we ons tussendoortje en 's ochtends gaan we als het droog is ook even buiten spelen. 's Middags spelen we meestal samen met de andere onderbouwgroepen buiten.

Iedere donderdag hebben we gymles in de speelzaal & als het regent gaan we soms ook even de speelzaal in. 

Op vrijdag komen alleen de groep 2 kinderen naar school en zijn de anderen vrij. Alle kinderen van groep 2 zitten dan met elkaar in één groep.

We werken vanuit thema’s. Onze kringactiviteiten, hoeken en knutsels worden aangepast aan dit thema.

Middenbouw

De middenbouw bestaat uit vier stamgroepen; de Kangoeroes, de Koala's, de Herten en de Springbokken. In de middenbouw bestaan de groepen uit kinderen van jaargroep 3, 4 en 5. De derdejaars leren lezen, starten met het schrijven en met rekenen beginnen ze met kleine plus- en minsommen.

De vierdejaars gaan steeds sneller lezen, gaan met rekenen aan de slag met grotere plus- en minsommen en de keersommen. Daarnaast leren zij voor spelling al verschillende spellingscategorieën.

Tot slot de vijfdejaars, zij gaan aan de slag met begrijpend lezen, taal, spelling, rekenen met nog grotere sommen, en gaan deelsommen maken. In de stamgroep zitten wij veel met elkaar in de kring. Hierin vertellen we elkaar veel, filosoferen we en vieren we feest. 
Ook zijn we bezig met verschillende projecten met elkaar en werken we aan de creatieve vakken. 

Bovenbouw

We hebben drie stamgroepen bovenbouw. In deze stamgroepen zitten jaargroep zes, zeven en acht bij elkaar. Samen leren, spelen, werken en vieren staan centraal. We starten de dag met elkaar in de kring en gaan vanuit daar aan de slag.  

In de blokperiode oefenen we het zelfstandig werken. Op maandag maken de kinderen hiervoor een planning. Dit gaat stapje voor stapje steeds zelfstandiger om ze goed voor te bereiden op de middelbare school.  

We stimuleren de kinderen om uitdagingen aan te gaan. Vraag te leren stellen als ze iets moeilijk vinden of op onderzoek uitgaan.  Ze zijn bekend met de begrippen ‘leerkuil’ en ‘groei mindset’. We spreken elkaar hier op aan. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en betrokkenheid in onze bovenbouw.

Wij maken gebruik van cookies

Wij maken uitsluitend gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.

Back to top