Skip to main content

Medezeggen- schapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad en wat doen ze?

De Medezeggenschapsraad, of in het kort de MR, is samengesteld uit ouders en leerkrachten van de Zevensprong. Iedere school in het basis,- voortgezet- en speciaal onderwijs heeft verplicht een MR. Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van deze raad.

Samengevat heeft de MR verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en informatie. Daarnaast kan het MR (on)gevraagd adviezen geven en hebben verschillende speciale rechten om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.

MR-vergadering

De geplande MR-vergadering voor het schooljaar 2022 – 2023 zijn:

2022 Maandag 15 november

2023 Maandag 30 januari

2023 Maandag 13 maart

2023 Maandag 24 april

2023 Maandag 5 juni

De ouders worden gekozen voor een periode van vier jaar. Indien er geen verkiesbare kandidaten zijn, bestaat de mogelijkheid van een verlenging tot hun kind(eren) de school verlaten hebben.

Indien u vragen, opmerkingen hebt of een punt wilt inbrengen kunt u ons, mailen via mr.dezevensprong@degroeiling.nl

Wie zijn de MR-leden van de Zevensprong

Ouders

Charlotte Etnel-Kleijn Derrick Martina Lisette van Dolder

Periode

2022 - heden 2019 - heden 2022 - heden

 

Derrick Martina

 

Charlotte is getrouwd en moeder van Tiam (9 jaar, kikkers), Keoma (7 jaar, koala’s) en Maliah (5 jaar,
herten). Als moeder van drie kinderen op de Zevensprong vindt zij het belangrijk haar steentje bij te
dragen.

Charlotte werkt als ambulant hulpverlener bij het fact-team van Ipsedebruggen. In haar
werk, maar ook in het dagelijks leven vindt zij het belangrijk dat ieder mens zich gehoord en gezien
voelt. Als lid van de MR  maakt zij zich hard ieder kind, maar ook ouder zich gehoord en gezien te laten
voelen. Een veilig leefklimaat binnen de school zorgt voor een fijne plek waar kinderen zich goed
kunnen ontwikkelen.

Mijn naam is Derrick Martina en sinds 2019 ben ik MR-lid van de
Zevensprong. Ik ben getrouwd met Amanda en vader van Félicia en Joshua.

In het dagelijks leven ben ik papa, echtgenoot, kok en doe ik nog veel meer
wat bij het opvoeden hoort. Naast deze hoofdtaak heb ik een “bijbaan”, als
beleidscontroller, bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik ben
bewust ambtenaar geworden om een bijdrage te kunnen leveren aan u als lid van de maatschappij. Ik kijk ernaar uit om u en het personeel te vertegenwoordigen als MR-lid.

Lisette is getrouwd en moeder van Emmelie (6 jaar, springbokken), Jelle (5 jaar, panters) en
Ruben (0 jaar).

Met een achtergrond als maatschappelijk werker en een grote persoonlijke
interesse voor de ontwikkeling van kinderen, zit zij op haar plek in de
medezeggenschapsraad. Lisette haar missie is om een steentje bij te dragen aan een veilige
en fijne leeromgeving voor ieder kind op de Zevensprong. Lisette is ervan overtuigd dat
kinderen pas optimaal tot leren kunnen komen wanneer de basis klopt en er voldoende
veiligheid, vertrouwen en plezier is. Hierop ligt dan ook haar focus binnen de MR.
Schroom niet om Lisette aan te spreken op het schoolplein of in de gang als je vragen of
zorgen hebt die mogelijk meegenomen kunnen worden naar de MR.

Personeel Zevensprong

Ingeborg Hennings

Lisa van Leeuwen

Esther Rijnbeek

 

Ingeborg Hennings Lisa van Leeuwen Esther Rijnbeek

Het personeel wordt gekozen voor vier jaar, met de mogelijkheid tot automatische verlenging.

Wij maken gebruik van cookies

Wij maken uitsluitend gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.

Back to top