Overblijven

Het overblijven wordt begeleid door een vast team. Zij zorgen voor een goede sfeer. Voor het overblijven moeten de kinderen zelf eten en drinken meenemen. De kosten bedragen 1,50 euro per keer. Je kunt ook een strippenkaart kopen, zodat de kinderen geen geld naar school hoeven mee te nemen. De strippenkaart kun je kopen bij de overblijfouder en kost 15 euro voor elf keer overblijven. Overblijvers mogen geen ander geld meenemen en niet in de middagpauze naar de winkel om iets te kopen. Kinderen die opgegeven zijn voor overblijven moeten overblijven zoals afgesproken. Wanneer er van de gemaakte afspraak afgeweken wordt, moet dat van tevoren door wederzijdse ouders worden geregeld en gemeld worden aan de overblijfouders. De kinderen en de overblijfouders hebben samen een reglement opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Dit reglement is van toe passing op het overblijven en op het schoolplein. Dit reglement staat op onze website. Daarnaast wordt aan het begin van het schooljaar het reglement aan de kinderen meegegeven.

Agenda