Skip to main content

Medezeggen- schapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad en wat doen ze?

De Medezeggenschapsraad, of in het kort de MR, is samengesteld uit ouders en leerkrachten van de Zevensprong. Iedere school in het basis,- voortgezet- en speciaal onderwijs heeft verplicht een MR. Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van deze raad.

Samengevat heeft de MR verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en informatie. Daarnaast kan het MR (on)gevraagd adviezen geven en hebben verschillende speciale rechten om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.

MR-vergadering

De geplande MR-vergadering voor het schooljaar 2020 – 2021 zijn:

2020 Maandag 9 november

2021 Maandag 18 januari

2021 Maandag 29 maart

2021 Maandag 31 mei

2021 Maandag 28 juni

De ouders worden gekozen voor een periode van vier jaar. Indien er geen verkiesbare kandidaten zijn, bestaat de mogelijkheid van een verlenging tot hun kind(eren) de school verlaten hebben.

Ouders Mark Peeters Peter van der Meer Derrick Martina

Periode 2017 - 2021 2018 - 2022 2019 - 2023

Personeel

Zevensprong Ingeborg Hennings Lisa van Leeuwen Esther Rijnbeek

 

Indien u vragen, opmerkingen hebt of een punt wilt inbrengen kunt u ons, op 1,5 meter benaderen of, mailen via mr.dezevensprong@degroeiling.nl

Wie zijn de MR-leden van de Zevensprong

Ouders

Mark Peeters

Peter van der Meer

Derrick Martina

Periode

2017 - 2021

2018 - 2022

2019 - 2023

 

Mark Peeters Peter van der Meer Derrick Martina

Personeel Zevensprong

Ingeborg Hennings

Lisa van Leeuwen

Esther Rijnbeek

 

Ingeborg Hennings Lisa van Leeuwen Esther Rijnbeek

Het personeel wordt gekozen voor vier jaar, met de mogelijkheid tot automatische verlenging.

Back to top